На месец за това колко можете да загубите, ако се откаже от брашното и сладки прегледи