Защо диета, когато първите нулират килограма по-лек