Вярно е, че някои от специалните обиците да отслабнете