Диета след премахването на придатъци и appendetsita