Че да отговори на въпроса, как успяхте да отслабнете