Липсата на тестостерон при жените води до загуба на тегло