Ако е налице пипер звънец, за да отслабнете може да бъде