Остави го да се говори за намаляване на теглото наскоро през 2013 г.