Вътрешната част на бедрата, простираща се по-тънък