Дали младите хора пазят диета, когато тялото се нуждае